Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Terminy

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przyporządkowanie kosztów podatkowych do właściwego okresu:
  • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia – bieżące stanowisko organów podatkowych w zakresie potrącalności kosztów pośrednich
  • koszty bezpośrednie poniesione po zakończeniu roku oraz dostawy niefakturowane
  • różnice między księgowym i podatkowym ujęciem kosztów
  • szczególne zasady ujmowania kosztów w księdze przychodów i rozchodów – stanowisko MF
 2. Korekta kosztów podatkowych
  • moment korekty – korekta wsteczna czy bieżąca, studium przypadków
  • szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów w 2022 r.
  • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym,
 3. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu wynagrodzeń oraz składek ZUS płatnika:
  • skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
  • korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie,
  • przyporządkowanie wynagrodzeń do właściwego okresu, rozliczenie premii
 4. Wybrane problemy w zakresie kosztów podatkowych
  • kary umowne i odszkodowania – przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych
  • reprezentacja i reklama, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • wydatki na rzecz pracowników
 5. Wynagrodzenia członków zarządu i wspólników świadczących usługi na rzecz spółki
  • zasady rozliczenie kosztów w spółce i ryzyko zarzutu obejścia prawa podatkowego
  • problemy spółek transparentnych podatkowo
 6. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe:
  • rozliczenie i ewidencja u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów
  • ulga na złe długi w stosunku do wierzytelności – alternatywa dla kosztów podatkowych, porównanie dwóch rozwiązań
 7. Amortyzacja – wybrane problemy
  • amortyzacja jednorazowa i zaliczki na poczet zakupu środków trwałych
  • amortyzacja stawką indywidualną – w tym zmiany w 2024 r.
  • wydatki związane z budynkami mieszkalnymi, prawidłowa kwalifikacja nieruchomości dla celów ich amortyzacji
 8. Samochody osobowe w działalności gospodarczej:
  • leasing i najem
  • koszty eksploatacji samochodów osobowych i ich ubezpieczenia
  • szczególne zasady w zakresie CIT
  • koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodów
 9. Koszty podatkowe z tytułu finansowanie wewnętrznego, czyli dopłaty wnoszone przez wspólników lub zyski zatrzymane jako podstawa ustalenia kosztów podatkowych
 10. Zapłata gotówką, biała lista i split payment:
  • prawidłowa identyfikacja transakcji przy usługach ciągłych
  • potrącenia i kompensaty
  • zasady wysyłania zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy – ryzyka błędów
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ciechanowie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833