Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Kurs
Tryb:
piątki i niedziele piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30) dwa razy w miesiącu
Terminy

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  •  ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  •  wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  •  podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Wykładowca wiodący:

Pani Teresa Grabińska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. 
Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833