Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

WykładowcaKonrad Kamiński – specjalista ds. kadr, prawnik

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Praca zdalna
  • Definicja pracy zdalnej na tle definicji telepracy.
  • Podstawa wykonywania pracy w formie pracy zdalnej.
  • Prawo a obowiązek wykonywania pracy w formie zdalnej.
  • Praca zdalna wykonywana okazjonalnie.
  • Kontrola wykonywania przez pracownika pracy w formie pracy zdalnej.
  • Szczególne regulacje dotyczące obowiązków z zakresu BHP i ochrony danych osobowych.
  • Odpowiedzialność za wypadek przy pracy w czasie pracy zdalnej.
  • Regulacja zasad wykonywania pracy zdalnej u danego pracodawcy.
  • Obowiązki pracodawcy i pracownika związane ze sprzętem wykorzystywanym w pracy zdalnej.
  • Praca zdalna na tle telepracy.
  • Nowa regulacja pracy zdalnej a praca zdalna wynikająca z ustawy „COVIDOWEJ”.
 2. Kontrola trzeźwości pracowników na terenie zakładu pracy
  • Uprawnienie pracodawcy do dokonywania kontroli trzeźwości pracowników.
  • Zakres podmiotowy kontroli, czyli kogo pracodawca może kontrolować.
  • Zakres przedmiotowy kontroli, czyli na obecność jakich substancji można kontrolować pracowników.
  • Podstawa dokonania kontroli.
  • Forma kontroli i wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu.
  • Regulacja zasad kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy.
  • Prawidłowy sposób przeprowadzenia kontroli trzeźwości.
  • Sposoby „obrony” pracownika przed niewłaściwą albo niedopuszczalną kontrolą.
  • Udział służb, których zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego w kontroli trzeźwości w zakładzie pracy na nowych zasadach.
  • Nowa regulacja kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy – próba oceny.
 3. Dyskusja i pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833