Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wskaźniki i stawki płacowe – czyli nowe parametry do naliczania list płac obowiązujące w 2023 r.:
  1. wynagrodzenie minimalne,
  2. dodatek za pracę w porze nocnej,
  3. współczynnik urlopowy,
  4. minimalna podstawa wymiaru zasiłków,
  5. minimalna stawka godzinowa,
  6. kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
  7. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP, FEP,
  8. roczny limit ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  9. skala podatkowa w tym kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów – nowe zasady stosowania na listach płac przez różnych płatników wobec podatników pracowników i osób niebędących pracownikami.
 2. Wpływ zmiany przepisów na technikę naliczania list płac w 2023 r.:
  1. Oświadczenia i wnioski dotyczące ustalania zaliczki na podatek po 1 stycznia 2023 r. – zakres zmian, wpływ na naliczenia płacowe, wzory druków.
  2. Zmiany regulacji Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych na listę płac oraz naliczenia wartości wynagrodzenia do wypłaty w różnych przypadkach, z uwzględnieniem nieobecności z zachowaniem i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
  3. Uprawnienia rodzicielskie na listach płac w 2023 r. a prawo do zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT” dla zasiłków macierzyńskich.
 3. Technika naliczania wynagrodzenia za pracę w praktyce w 2023 r. dla:
  1. pracowników,
  2. zleceniobiorców,
  3. wykonawców umów o dzieło,
  4. menedżerów zatrudnionych w oparciu o kontrakt menedżerski,
  5. członków zarządu,
  6. członków rad nadzorczych.
 4. Lista płac – szczegóły dotyczące:
  1. zwolnień podatkowych „ZEROWY PIT”,
  2. świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze a zwolnień składkowo-podatkowych z nowymi limitami na 2023 r.,
  3. obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla osób pobierających niskie zarobki lub mających prawo do wynagrodzenia za część miesiąca,
  4. naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków na przełomie roku z uwzględnieniem okresu zasiłkowego i minimalnej podstawy wymiaru,
  5. wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. a płaca minimalna, rozliczenie godzin nadliczbowych z przekroczenie normy dobowej i średniotygodniowej, dodatki nocne, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny,
  6. wielu list płac w danym miesiącu w ramach 2023 r. przy nowych zasadach stosowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek,
  7. wypłat po ustaniu zatrudnienia wg art.31b ustawy podatkowej.
 5. Obowiązki pracodawcy na przełomie roku:
  1. Informacja PIT-11 za 2022 r.,
  2. ZUS IWA,
  3. Rozliczenie ZFŚS,
  4. Sprawozdania i deklaracje za 2022 r. – najważniejsze informacje.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833