Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:

 • 15 – 16 marca 2021 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Listy płac dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów w 2020 r. w związku z COVID-19.
 2. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontrakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w skrócie:
  • wysokość składek,
  • podstawa naliczania składek,
  • przychody zwolnione ze składek,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:
  • skala podatkowa,
  • świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy,
  • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek),
  • zerowy PIT dla młodych,
  • przychody zwolnione z opodatkowania.
 5. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze.
 6. ZFŚS oraz PPK na liście płac – ich wpływ na naliczenia płacowe i wysokość wynagrodzenia do wypłaty.
 7. Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac – ujęcie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem najczęściej występujących przypadków.
 8. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu:
  • wynagrodzenia urlopowego w nietypowych przypadkach,
  • ekwiwalentu pieniężnego dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej,
  • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe dla pracownika, który ma oprócz stałej stawki miesięcznej dodatki do wynagrodzenia,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.
 9. Nieobecność pracownika w pracy i jej wpływ na listę płac:
  • choroba pracownika czyli zwolnienia lekarskie a prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego,
  • uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego,
  • urlop bezpłatny,
  • urlop wychowawczy.
 10. Potrącenia na listach płac w praktyce:
  • kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK i przepisów Tarczy Antykryzysowej 3.0.,
  • zbieg egzekucji,
  • zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potracenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833