Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie od strony podatkowej do wdrożenia e-faktur wystawianych i odbieranych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z istotą działania KSeF oraz rozpoznać problemy i zagrożenia, które wiążą się z wdrożeniem e-fakturowania. Na szkoleniu zaprezentowana zostanie specyfika faktur elektronicznych wraz w omówieniem wybranych, istotnych pozycji struktury e-faktury.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wdrożeniem e-fakturowania,  pracowników działów księgowości, informatyków.

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 2. Różnice miedzy obecną fakturą elektroniczną, a e-fakturą z KSeF.
 3. Terminy wprowadzenia obowiązkowego fakturowania z pośrednictwem KSeF.
 4. Sposób uzyskania dostępu do KSEF.
 5. Nadawanie uprawnień osobom korzystającym w firmie z KSeF:
  • rodzaje i zakres uprawnień do korzystania z KSeF.
 6. Transakcje pozostające poza obowiązkowym fakturowaniem w ramach KSeF.
 7. Zasady postępowania w przypadku przerwy w dostępie do KSeF:
  • wystawianie faktur elektronicznych poza KSeF,
  • oznaczanie faktur kodem weryfikacyjnym,
  • obowiązek późniejszego wysłania faktur do KSEF.
 8. E-faktury w sytuacji transakcji międzynarodowych:
  • fakturowanie wdt
  • fakturowanie usług świadczonych poza terytorium kraju
 9. Wystawianie faktur RR oraz VAT RR KOREKTA w ramach KSeF.
 10. Termin, w którym uznaje się e-fakturę za wystawioną w ramach KSEF.
 11. Omówienie wybranych pól zawartych we wzorcu e-faktury:
  • elementy treści e-faktury wynikające z specyfiki KSeF,
  • nr faktury przyznawany przez KSeF.
 12. Faktury korygujące treść, terminy rozliczeń, e-faktur:
  • sytuacje, w których potrzebne będzie posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • likwidacja not korygujących.
 13. Terminy odliczenia podatku naliczonego z e-faktur:
  • termin otrzymania faktury w ramach KSeF.
 14. Kusy walut stosowane w e-fakturach.
 15. Zasady dokonywania płatności za e-faktury
  • dane przelewu za e-fakturę
 16. Przechowywanie e-faktur
 17. Sankcje za niewystawianie faktur w ramach KSeF
 18. Odroczenie obowiązku stosowanie e-faktury dla podatników zwolnionych z VAT.
 19. Przepisy przejściowe
  • rozliczenie faktur korygujących wystawionych przed 1 lipca 2023r.
  • duplikaty dla faktur wystawionych przed 1 lipca 2023
  • potwierdzanie not korygujących wystawionych przed 1 lipca 2023r.
 20. Sytuacje problematyczne oraz obszary zagrożeń związanych z e-fakturowania.
 21. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ciechanowie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833