Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zakres zmian – uwagi wprowadzające
 2. Równość w zatrudnieniu – nowe podejście do zagadnienia
 3. Rewolucyjne podejście w zakresie umów na czas próbny i umów na czas określony.
 4. Zmiana momentu rozpoczęcia pracy, potencjalne kłopoty interpretacyjne
 5. Równoległe zatrudnienie u innego pracodawcy
 6. Jakie są nowe, obligatoryjne elementy umowy o pracę?
 7. Dodatkowa dokumentacja – szereg nowych informacji, które pracodawca musi przekazać pracownikowi – zestawienie z różnych przepisów
 8. Nowy wniosek pracownika – wymagania formalne
 9. Nowe zasady wypowiadania umów
 10. Skutki dla pracodawcy w zakresie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
 11. Zmiany w zakresie przerw w trakcie czasu pracy
 12. Dodatkowe dni wolne dla pracowników – z powodu siły wyższej.
 13. Nowy urlop – urlop opiekuńczy
 14. Szczegółowe regulacje dotyczące urlopu opiekuńczego
 15. Nowe wyłączenia podmiotowe w zakresie dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 16. Nowości w zakresie urlopu macierzyńskiego
 17. Nowości w zakresie urlopu rodzicielskiego
 18. Nowości w zakresie urlopu ojcowskiego
 19. Nowości w zakresie urlopu wychowawczego
 20. Nowy wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 21. Podstawy stojące u zmian kodeksu pracy w dwóch obszarach – badania trzeźwości oraz pracy zdalnej.
 22. Nowelizacja a regulacje związane z COVID-19
 23. Porównanie regulacji istniejących z regulacjami nowowprowadzanymi
 24. Na czym ma polegać kontrola trzeźwości u pracowników
 25. Procedura kontroli trzeźwości
 26. Dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
 27. Inne substancje psychoaktywne
 28. Konsekwencje pozytywnego wyniku badania
 29. Praca zdalna – kilkadziesiąt nowych przepisów regulujących zagadnienie.
 30. Jak wdrożyć pracę zdalną?
 31. Jakie są procedury związane z wdrożeniem pracy zdalnej
 32. Kodeksowe podejście do dokumentacji związanej z pracą zdalną
 33. Nowe obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 34. Jak kontrolować pracę zdalną?
 35. Dokumentacja pracownika w zakresie pracy zdalnej
 36. Na czym ma polegać okazjonalne świadczenie pracy zdalnej?
 37. Kary pieniężne
 38. Pytania i dyskusja

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833