Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Przychody ze stosunku pracy – podstawy prawne
 • definicja wynagrodzenia
 • rodzaje wynagrodzeń
 • składniki wynagrodzenia
 • świadczenia nie będące wynagrodzeniem
 1. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy
 • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia
 • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych
 • umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 1. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę
 • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek
 • podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%) , ulga podatkowa, zaliczka na podatek
 • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”
 • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)
 • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)
 • wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami.
 • wyliczenie wynagrodzenia netto
 • koszty pracodawcy
 1. Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
 • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
 1. Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:
 • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833