Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Minimalny podatek dochodowy konstrukcja podatku po nowelizacji na 2023 r., obowiązki podatników, możliwe wyłączenia z opodatkowania
 2. Faktoring wierzytelności praktyczne skutki i ryzyka podatkowe związane z interpretacją ogólną MF
 3. Uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie – mechanizm zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach (praktyczne przykłady i przegląd praktyki skarbowej)
 4. Limit kosztów finansowania dłużnego – zmiany w art. 15c i ich wpływ na rozliczenia podatkowe lat poprzednich
 5. Nowe wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego transakcji kapitałowych
 6. Spółka nieruchomościowa – pojęcie, szczególne obowiązki, problemy z amortyzacją
 7. Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń ze stosunku pracy – zmiana momentu potrącenia kosztu podatkowego, praktyczne problemy
 8. TPR za 2022 r. – zmiany w zasadach sporządzana i składania informacji
 9. Uproszczenia w korekcie cen transferowych
 10. Preferencyjne opodatkowanie spółek holdingowych – rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. i zmiany wprowadzone od 2023 r.
 11. Podatek od przerzuconych dochodów – rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. i zmiany wprowadzone w toku 2022 r.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833