Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
  • jak ustalić dochód z działalności gospodarczej dla składki miesięcznej – praktyczne przykłady,
  • rozliczenie remanentów,
  • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
  • sprzedaż środka trwałego,
  • zawieszenie działalności gospodarczej.
 2. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów
  • ustalenie podstawy składki miesięcznej – zasady ogólne oraz metoda uproszczona
  • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
  • sprzedaż środka trwałego,
  • zawieszenie działalności gospodarczej.
 3. Zasady rozliczenia składki zdrowotnej w obliczeniu podatku przez przedsiębiorców
  • obliczenie zaliczek na PIT i podatku ryczałtowego w trakcie 2022 r. oraz odliczenie składki w zeznaniu rocznym za 2022 r. – przepisy przejściowe
  • obliczenie zaliczek uproszczonych
  • odliczenie składki zdrowotnej od karty podatkowej
 4. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową.
  • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania
  • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
  • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
  • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.
  • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 5. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową.
  • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania
  • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
  • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.
  • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 6. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z najmu na skalę podatkową oraz podsumowanie zasad opodatkowania prywatnego najmu w 2022 r. – zasady wprowadzone przez Polski Ład
 7. Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.
  • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
  • jak ustalić zobowiązanie podatkowe za pierwsze i drugie półroczne 2022 r.
  • zasady sporządzenia zeznań rocznych za 2022 r.
  • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 8. Stosowanie zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt
  • zasady stosowania zwolnień w kontekście interpretacji Dyrektora KIS i wyjaśnień MF
  • zasady potrącenia kosztów podatkowych
  • jaki ustalić dochód do opodatkowania z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku
  • stosowanie zwolnień przy wspólnym rozliczeniu małżonków,
 9. Roczne rozliczenie składek zdrowotnych
  • obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek
  • jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady
  • procedura zwrotu nadpłaty składek
  • procedura dopłaty składek na podstawie rocznego rozliczenia
 10. Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej
  • kilka spółek osobowych na różnych formach opodatkowania
  • kilka spółek komandytowych albo jednoosobowych spółek z o.o.
  • ubezpieczenie osoby współpracującej – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • ubezpieczenie komplementariusz SKA

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w Ostrołęce ul. Korczaka 73 w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833