Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do lipca 2021 r.
 2. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności)
 3. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów
 4. Zmiany w podatkach dochodowych od 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)
 5. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 6. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
 7. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL
 8. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych, od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia
 9. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)
 10. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL
 11. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 12. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu
 13. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT
 14. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r. oraz zmian związanych z COVID-19)
 15. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce
 16. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)
 17. Konwencja MLI a podatek u źródła
 18. Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła
 19. Pytania, dyskusja, zakończenie

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833