Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. FAKTURA KORYGUJĄCA – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – Zasady 2022 r.!
  • Okoliczności i powody pojawienia się korekty
  • Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • Podział korekt – zmniejszające, zwiększające, powody korekty, sposób korygowania, rozliczenia itp.
  • Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
  • Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
  • Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
  • Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
  • KAZUSY – przykładowe sytuacje z życia podatnika
 2. Faktura korygująca a nota korygująca – zasady i obowiązki podatnika
  • Faktura korygująca a nota korygująca czyli kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?
  • Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?
  • Kto wystawia fakturę a kto notę?
  • Co powinna zawierać nota korygująca?
  • Ilość egzemplarzy, terminy wystawiania
  • POPRAWIANIE BŁĘDÓW: korektą czy notą – praktyka z życia podatnika
  • Błędny termin płatności na fakturze – jak poprawić?
  • Jak akceptować notę korygująca?
 3. KOREKTA VAT – Jak ustalać termin rozliczenia faktury korygującej?
  • Jak regulują terminy wystawienia faktury korygującej przepisy VAT
  • Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
  • Jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy?
 4. Jakie dane należy obowiązkowo wskazać na fakturze korygującej – przepisy i praktyka
  • Dane do końca 2021 r. a dane na korekcie po nowelizacji przepisów
  • Jakie ważne dane zawiera korekta? – punkt widzenia podatkowy i handlowy
  • Czy brak pewnych danych może utrudniać rozliczenie i relacje z klientem?
 5. KOREKTA VAT – uzgodnienie i spełnienie warunków korekty NOWE, TRUDNE OBOWIĄZKI
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe zasady od 2022 r.
  • Nowe: uzgodnienie warunków korekty
  • Spełnienie uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
  • WARUNEK: posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania
  • Rekomendacje Ministerstwa Finansów – uzgodnienia i objaśnienia do korekt
  • REKOMENDACJE – jakie sposoby uzgodnienia/spełnienia warto rozważyć a jakich absolutnie unikać?
 6. FAKTURA KORYGUJACA IN PLUS – zasady rozliczania podatkowo i handlowo
  • Faktura korygująca in plus u nabywcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie nabywcy
  • Faktura korygująca in plus u sprzedawcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie sprzedawcy
  • Zasady rozliczania związane z: przyczyną i powodem korekty
  • PRAKTYKA I PROBLEMY PODATNIKA – przydatne kazusy
 7. FAKTURA KORYGUJACA IN MINUS – zasady rozliczania podatkowo i handlowo u sprzedawcy
  • Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania oraz podatek należny począwszy od 2021 r.
  • Zasady obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego – warunki spełnienia
  • Regulacje w zakresie korekt in minus w praktyce podatnika
  • UZGODNIENIE I SPEŁNIENIE WARUNKÓW – jak spełnić i kto za to odpowiada?
  • Wyjątki od reguły – brak warunku posiadania ww. dokumentacji
  • PRZYKŁADY praktyczne – odpowiadamy na trudne pytania
 8. Faktura korygująca in minus po stronie nabywcy
  • Nowelizacja przepisów i nowe, trudne rozwiązania – REWOLUCJA DLA KSIĘGOWYCH
  • Zasady dotyczące ujmowania faktur korygujących – nowe zasady dla nabywców
  • Moment otrzymania faktury korygującej a moment rozliczenia w VAT
  • Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów – rozliczanie korekt w podatku naliczonym
  • Najczęściej popełniane błędy – instrukcje dla podatnika
 9. Zbiorcza faktura korygująca – trudności w sporządzaniu i rozliczaniu
  • Okoliczności i zasady wystawiania – wady i zalety
  • Elementy, które musi zawierać zbiorcza korekt
  • Ważne zmiany w 2022 r.
 10. PRAKTYKA PODATNIKA (przykłady) – Jak rozliczyć korektę faktury korygującej w przypadku:
  • Rabatu, upustu
  • Skonta
  • Zwrotu towarów
  • Obniżki ceny
  • Zwrotu zaliczki
 11. Rozwiązujemy trudne przypadki – korygować, anulować?:
  • Faktura otrzymana po terminie
  • Otrzymanie faktury wystawionej przedwcześnie
  • Błąd w danych nabywcy
  • Błędna wysokość podatku VAT
  • Błędny termin płatności
  • Faktura od podmiotu nieistniejącego
  • Brak zapłaty za fakturę
  • Błędny w: nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej itp.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833