Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących:
  • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
  • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
  • przepisy przejściowe pozwalające na stosowanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w 2021 r.,
  • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT.
 2. Nowy limit dla prezentów o małej wartości:
  • doprecyzowanie wysokości limitu prezentów, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji wydań,
  • zwiększenie limitu dla pozostałych prezentów o małej wartości.
 3. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczenia podatku VAT – możliwość stosowania dla podatku VAT kursów walut właściwych do przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikających z przepisów o podatku dochodowym.
 4. Nowe zasady stosowania stawki 0% dla zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu.
 5. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego:
  • wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
  • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego,
  • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 6. Zmiany w zakresie wykazu podatników (białej listy podatników):
  • zmniejszenie ilości danych publikowanych w wykazie,
  • zmiany w organach „obsługujących” wykaz podatników.
 7. Zmiany przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności:
  • doprecyzowanie limitu 15.000 zł dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowa regulacja dotycząca ustalania limitu dla obowiązkowego MPP w sytuacji należności określonych w walutach obcych,
  • rozszerzenie możliwości stosowania kompensat dla sprzedaży objętej obowiązkowym MPP,
  • nowa możliwość przekazania środków z rachunku VAT agencji celnej w celu zapłaty należności celnych.
 8. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS):
  • rozszerzenie możliwości wnioskowania o WIS,
  • stosowanie WIS dla MPP,
  • wyłączenia – sytuacje w których nie wydaje się WIS,
  • wprowadzenie terminu, po którym WIS nie chroni podatnika.
 9. Kasy fiskalne w 2021 r.
  • zmiany w zakresie zwolnień z ewidencji z ewidencji za pomocą kas fiskalnych,
  • podmioty zobowiązane do stosowania w 2021 r. kas online,
  • możliwość stosowania kas wirtualnych.
 10. Inne zmiany przepisów o VAT od 2021r.:
  • doprecyzowujące zmiany w definicji produktów rolnych sprzedawanych przez rolników ryczałtowych
  • wykreślenie przepisu dotyczącego opodatkowania dostaw łańcuchowych,
  • poszerzenie możliwości stosowania rozliczenia kwartalnego dla podatników świadczących usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (usługi budowlane),
  • zmiany w zakresie WNT wyrobów ropopochodnych,
  • zmiany w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku,
  • przedłużenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży paragonów uznanych za faktury uproszczone.
 11. Istotne orzecznictwo TSUE, które ukazało się w 2020 r.
  • możliwość kwestionowania przez organy podatkowe odliczenia podatku naliczonego w sytuacji zarzutu pustych faktur,
  • rozszerzenie możliwości stosowania ulgi na złe długi.
 12. Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące nowego JPK
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833