Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Okresowe obniżenie stawek podatku
  • energia elektryczna, gaz, paliwa,
  • produkty spożywcze i inne towary,
  • obowiązki informacyjne o stawkach obniżonych
 2. Rozliczenie krajowych faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania (np. rabaty, pomyłki)
  • uzgodnienie i spełnienie warunków uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania w praktyce zawieranych umów i porozumień.
 3. Rozliczanie korekt podatku przewidziane w pakiecie SLIM VAT II od 1 października 2021 r.:
  • Korekty z tytułu importu usług i WNT
 4. Terminy odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT:
  • zmiana krajowej regulacji zgodnie z orzecznictwem TSUE dotyczącym odliczania podatku od WNT i importu po trzech miesiącach od powstania obowiązku podatkowego,
 5. Terminy odliczania podatku naliczonego poprzez korektę JPK_VAT w przypadku upływu terminu na odliczenie w bieżącym JPK_VAT.
 6. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia VAT-26 o nabyciu samochodów
 7. Doprecyzowywanie przepisów dotyczących miejsca dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych.
 8. Zmiany w zakresie korzystania z ulgi na złe długi
  • możliwość korekty podatku należnego w przypadku nieuregulowania należności przez podmioty niebędące podatnikami
 9. Zmiany w JPK_VAT na 2022 r.
  • nowe oznaczenia w JPK_VAT
  • nowy zakres prezentacji ulgi na złe długi w JPK_VAT
  • zasady oznaczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO)
 10. Refakturowanie energii elektrycznej i cieplnej w stawce 5%
  • Obniżenie stawek energii w związku z tarczą antyinflacyjną.
 11. Nowy ład w podatku VAT
  • nowy przyśpieszony 15 dniowy zwrot VAT dla ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kas fiskalnych oraz otrzymujących płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych
  • niezapewnienie możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego – konsekwencje w VAT
  • rozszerzenie kwartalnego rozliczenia VAT
  • utrata kwartalnego rozliczenia VAT dla podatników, którzy nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy usługach finansowych
 12. Nowy ład zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • grupa VAT
  • sankcja za brak połączenia terminala płatniczego z kasa fiskalną
 13. Zwolnienie dla kas fiskalnych w 2022 r.
 14. Zmiany w kodeksie karno-skarbowym związane z korektą ewidencji JPK_VAT – brak obowiązku składania czynnego żalu
 15. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833