Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Nowe zasady wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń – z uwzględnieniem PPK i „zerowego PIT dla młodych” oraz art. 52 Tarczy 3.0 (ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).
 2. Potrącenie i odliczenie – czyli jak rozumieć art. 87 KP w praktyce.
 3. Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki jako przedmiot egzekucji – stanowiska urzędowe i orzecznictwo wpływające na praktykę płacową.
 4. ZFŚS a egzekucja z wynagrodzenia za pracę – ujęcie praktyczne.
 5. Procedura postępowania pracodawcy – krok po kroku – w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę lub zasiłków:
  • terminy, zakres i obieg informacji udzielanych przez pracodawcę,
  • ustalanie stanu zadłużenia, spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika,
  • zbieg kilku potrąceń na jednej liście płac pracownika: egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce – stanowisko resortu pracy,
  • potrącenia ze składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • potrącenia w miesiącu, w którym dla pracownika-dłużnika sporządzanych jest kilka list płac.
 6. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia:
  • z wynagrodzenia za pracę – z uwzględnieniem PPK i bez składek na PPK,
  • w podwyższonej wartości w przypadku gdy pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu,
  • nowy „wykaz” wartości kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2020 r.
 7. Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika – w praktyce:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki,
  • kary pieniężne,
  • przykładowe obliczenia na liście płac.
 8. Dobrowolne potrącenia za zgodą pracownika – w praktyce:
  • kolejność dokonywania potrąceń,
  • zgoda na potrącenia – jak powinien wyglądać sposób wyrażania zgody na potrącenia z wynagrodzenia za pracę a jak z zasiłków?
  • kwota wolna od potrąceń – także przy zbiegu egzekucji bez zgody pracownika i potrąceń dobrowolnych,
  • przykładowe obliczenia na listach płac.
 9. Zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 10. Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika – czyli jak wyliczyć kwotę potrącenia w miesiącu, gdy pracownik-dłużnik oprócz wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia chorobowego otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 11. Obowiązki pracodawcy otrzymującego tytuł egzekucyjny dotyczące zajęcia wynagrodzenia, zasiłku lub wierzytelności – podobieństwa i różnice pomiędzy egzekucją sądową i administracyjną.
 12. Zbieg egzekucji sądowej z sądową w praktyce:
  • zasada chronologii w praktyce i obowiązki z tym związane po stronie pracodawcy i komorników,
  • kto powinien otrzymywać potrącone wynagrodzenie w przypadku zbiegu egzekucji?
 13. Zbieg egzekucji administracyjnej z administracyjną w praktyce:
  • nowe zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
  • nowe pouczenia dla pracodawców otrzymujących administracyjny tytuł wykonawczy,
  • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, nowy sposób opisywania przelewów zajętego wynagrodzenia.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833