Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ogólne zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „PPK”):
  • uczestnicy PPK – jako osoby zatrudnione;
  • płatnik składek na PPK – jako podmiot zatrudniający;
  • terminy wejścia w życie obowiązków z zakresu PPK.
 2. Najważniejsze obowiązki zakładów pracy przy wdrażaniu PPK.
 3. Wysokość składek finansowanych przez uczestnika i podmiot zatrudniający:
  • wpłaty podstawowe;
  • wpłaty dodatkowe;
  • obniżenie wpłaty uczestnika PPK;
  • rezygnacja z PPK – zasady i terminy, a wpłaty.
 4. Składki na PPK na liście płac:
  • wartość „wynagrodzenia” jako podstawy naliczania składek na PPK wg ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
  • możliwość obniżenia składki obowiązkowej opłacanej przez uczestnika PPK a naliczenia płacowe;
  • zatrudnienie przez część miesiąca, choroba pracownika i inne absencje a składka na PPK;
  • składka dobrowolna po stronie podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK;
  • odliczenie składek na PPK opłacanych przez uczestnika PPK a przychód do opodatkowania z tytułu opłacania składek na PPK przez podmiot zatrudniający;
  • rezygnacja uczestnika PPK a naliczenia na liście płac;
  • data wypłaty listy płac a data przekazania składek do wybranej instytucji finansowej – wpływ i zależności dla zakładu pracy;
  • korekty naliczeń składek na PPK.
 5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK – zasady nabywania prawa.
 6. Zasady zawierania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
 7. Wypłaty z PPK – zasady i osoby uprawnione.
 8. Potrącenia na liście płac a PPK i kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 9. Wpływy ustawy o PPK na inne przepisy z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń, a także podatków i ubezpieczeń społecznych.
 10. Nowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze po stronie pracodawcy.
 11. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcie umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833