Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Dlaczego nie należy bać się schematów podatkowych?
  • Dlaczego wprowadzono przepisy o schematach podatkowych?
  • Co zamierza osiągnąć Ministerstwo Finansów dzięki schematom podatkowym?
  • Co czeka podatnika/księgowego, który zgłosi schemat podatkowy?
  • Czy korzystanie z usług doradcy podatkowego/radcy prawnego oznacza, że podatnik musi zgłaszać schematy podatkowe?
 2. Kto jest kim?
  • Promotor
  • Korzystający
  • Wspomagający
 3. Procedury wewnętrzne
  • Kiedy podatnik powinien wdrożyć procedury wewnętrzne dot. raportowania schematów podatkowych?
  • Co powinny zawierać procedury wewnętrzne?
  • Sankcje finansowe za brak wdrożenia procedur (nawet do 10 mln zł).
  • W jaki sposób wdrażać i stosować procedury, aby uniknąć sankcji?
  • Czy podatnik, który nie raportuje schematów podatkowych powinien wdrożyć procedury wewnętrzne.
 4. Co jest schematem podatkowym?
  • Jakie są przesłanki pozwalające na ustalenie czy działania podejmowane przez podatnika są schematem podatkowym?
  • W jakim terminie podatnik/księgowy powinni zgłosić schemat podatkowy?
  • W jaki sposób należy zgłaszać schemat podatkowy?
  • Kto może reprezentować podatnika w trakcie raportowania schematów podatkowych?
 5. Potencjalne schematy podatkowe, które powinien zaraportować księgowy:
  • Restrukturyzacje spółek, w tym przekształcenie spółki komandytowej.
  • Leasing i leasing zwrotny.
  • Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP.
  • Optymalizacja zatrudnienia.
  • Zmiana wysokości stawek amortyzacyjnych.
  • Korzystanie z ulg podatkowych.
  • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
  • Podwójne odliczenie darowizn Covid-19.
 6. Kwalifikowany korzystający
  • Dlaczego status kwalifikowanego korzystającego jest kluczowy dla obowiązku raportowania schematów podatkowych?
  • W jaki sposób ustalić czy podatnik jest kwalifikowanym korzystającym?
  • Czy podatnik, który nie jest kwalifikowanym korzystającym musi raportować schematy podatkowe i wdrażać procedury wewnętrzne?
 7. Księgowy – wspomagający czy promotor?
  • Identyfikacja księgowego jako podmiotu zobowiązanego do raportowania schematów podatkowych.
  • Czy księgowy może być promotorem?
  • Kiedy księgowy występuje jako wspomagający?
 8. Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku raportowania.
  • Sankcje administracyjne za brak procedur wewnętrznych (nawet do 10 mln. zł).
  • Sankcje karnoskarbowe dla osób reprezentujących podatnika oraz biegłego rewidenta (nawet do 27 mln. zł).
  • W jaki sposób zabezpieczyć się przed sankcjami?
 9. Czynności, które księgowy powinien podjąć, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.
 10. Zawieszenie terminów do raportowania schematów podatkowych w związku z Covid-19.
  • Zasady zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych na czas trwania pandemii Covid-19.
  • Czy stan epidemii zawiesza obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych?
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833