Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.
 2. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe, np.:
  • upominki dla kontrahentów,
  • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
  • poczęstunki dla kontrahentów,
  • wydatki na dekoracje biura,
  • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
  • organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych,
  • kartki świąteczne itp.
 3. Obowiązek składania PIT-11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę, np.:
  • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
  • reklama a marketing – skutki podatkowe rozróżnienia,
  • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
  • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
  • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
  • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.
 5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
  • zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
  • rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,
  • środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług – skutki podatkowe,
  • udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.
 6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:
  • wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach – zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
  • zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.),
  • rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,
  • sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.
 7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.
 8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, np.:
  • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.,
  • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.
 10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.
 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
 12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 13. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
 14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług, np.:
  • zasady rozliczania VAT-u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  • upominki i nagrody dla kontrahentów,
  • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy – najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
  • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy – różnice w rozliczeniach podatkowych,
  • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
  • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
  • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
  • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP – kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
  • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.
 15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.
 16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.
 18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).
 19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług, np.:
  • czynności podlegające opodatkowaniu VAT-em,
  • poczęstunki dla pracowników – zasady opodatkowania,
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT-em,
  • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
  • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
  • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
  • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.
 20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.
 22. Pozostałe zagadnienia.
 23. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833