Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej albo z podatku liniowego na skalę podatkową w tym:
  • różne formy działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady dla kilku spółek osobowych i JDG
  • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
  • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 2. Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę – zasady przy różnych formach działalności, odliczenie składek należnych z okresów przed 1 stycznia 2022 r.
 3. Zasady rozliczenia rocznego podatnika, który zrezygnował z ryczałtu ewidencjonowanego od 1 lipca 2022 r. w zakresie PIT i składki zdrowotnej:
  • jak rozdzielić przychody i koszty na dwa okresy rozliczeniowe,
  • rozliczenie roczne składek za okres opodatkowania ryczałtem i skalą podatkową,
  • rozliczenie składek zdrowotnych, gdy podatnik w 2023 r. ponownie wybierze opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
 4. Zmiany formy opodatkowania na 2023 r. – wpływ na ubezpieczenie zdrowotne, czyli jak obliczyć składkę za styczeń 2023 r. i rozliczyć składkę roczną za 2022 r.
 5. Praktycznego aspekty stosowania przez przedsiębiorców nowych zwolnień – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący senior – praktyczne przykłady
 6. Zasady ustalania składek miesięcznych przy różnych formach opodatkowania – jak prawidłowo ustalić miesięczny dochód jako podstawę składki zdrowotnej
 7. Ustalenie dochodu składkowego dla obliczenia składki rocznej w tym:
  • rozliczenie remanentu rocznego,
  • przychody wyłączone z dochodu składkowego i inne różnice między dochodem podatkowym a dochodem składkowym
  • sprzedaż środków trwałych
 8. Rozliczenie roczne składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym lub na ogólnych zasadach
  • nowy wzór ZUS DRA i ZUS RCA
  • dopłata składki rocznej
  • procedury związane z nadpłatą składek, w tym zasady składania wniosku o zwrot i terminy
 9. Zawieszenie działalności gospodarczej – wpływ na dochód podatkowych i dochód składkowy

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833