Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Spółki komandytowe i jawne jako podatnicy CIT od 2021 r.
  • Zasady objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT
  • Możliwość odroczenia opodatkowania spółek komandytowych CIT do 1.05.2021 r.
  • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla spółki komandytowej, która odroczyła moment wejścia w CIT do 1.05.2021 r.
  • Zasady opodatkowania wypłat zysku na rzecz komplementariuszy.
  • Zasady opodatkowania wypłat zysku na rzecz komandytariuszy.
  • Wypłata zysków osiągniętych do końca 2020 roku – zasady opodatkowania.
  • Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.
  • Czy spółka komandytowa będzie płacić 9% CIT?
  • Zaliczki w formie uproszczonej, czy będą możliwe?
  • Spółka jawna jako podatnik CIT. Kiedy i w jakim terminie spółka jawna musi złożyć oświadczenie, aby nie zostać podatnikiem podatku CIT?
 2. Legalne sposoby na ograniczenie wysokości podatku – wady i zalety
  • Świadczenie usług na rzecz spółki komandytowej.
  • Przekształcenie w spółkę jawną lub spółkę z o.o.
  • Likwidacja spółki komandytowej i prowadzenie JDG.
  • Zmiana komplementariusza na osobę fizyczną oraz zmiana udziału w zyskach.
 3. Skutki podatkowe działań restrukturyzacyjnych
  • Likwidacja spółki komandytowej – skutki na gruncie podatku VAT, CIT i PIT.
  • Wystąpienie wspólnika – skutki na gruncie podatku VAT, CIT i PIT.
  • Sprzedaż „udziałów” w spółce komandytowej i jawnej – zasady opodatkowania na gruncie podatku VAT, CIT i PIT.
  • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną oraz spółkę z o.o. – skutki podatkowe i potencjalne pułapki.
  • Kiedy czynności związane z restrukturyzacją spółki komandytowej należy zaraportować jako schemat podatkowy?
  • Spółka jawna jako podatnik CIT. Kiedy i w jakim terminie spółka jawna musi złożyć oświadczenie, aby nie zostać podatnikiem podatku CIT?
 4. Estoński CIT
  • Podstawowe założenia.
  • Kto skorzysta z nowej formy opodatkowania?
  • Jaka jest wysokość wymaganych nakładów inwestycyjnych?
  • Ilu i jakich pracowników trzeba zatrudniać?
  • Jaką strukturę przychodów musi posiadać Spółka?
  • Zasady opodatkowania dochodów Spółki i wypłat dywidendy.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833