Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Minimalna podstawa zasiłku w 2021 roku i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby na przestrzeni 2021 roku oraz na przełomie roku.
 2. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w 2021 r.:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego,
  • kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?
 3. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne – różne przypadki.
 4. Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników:
  • długość okresu zasiłkowego,
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
  • ustalanie okresu zasiłkowego we współpracy z ZUS
 5. Zasiłek chorobowy – pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  • kto ma i kto nie ma prawa do zasiłku?
  • wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach,
  • zasady obniżania wypłaty zasiłki z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku chorobowego?
 6. Świadczenie rehabilitacyjne – pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
  • zasad ubiegania się o przyznanie świadczenia,
  • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  • zasad waloryzacji podstawy wymiaru.
 7. Zasiłek opiekuńczy – pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie prawa do opieki:
  • nowy druk ZUS Z-15a i ZUS Z-15b
  • nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  • kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  • wysokość zasiłku opiekuńczego,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?
 8. Zasiłek macierzyński – pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  • zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
  • zasad obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
 9. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników w praktyce – ćwiczenia z naliczania poszczególnych wypłat z uwzględnieniem informacji na temat:
  • okresu, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku – w tym choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia a okres wyczekiwania,
  • zasad obliczania wysokości zasiłku dziennego w różnych przypadkach wypłaty świadczeń pieniężnych,
  • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
  • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku?
  • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia?
  • składników wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
  • składników podlegających uzupełnieniu,
  • składników przyjmowanych do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej,
  • składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu,
  • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej,
  • łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który urlopu rodzicielskiego udzielił,
  • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo.
 10. Ciekawe orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe.
 11. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833