Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby nie będące pracownikami.
 2. Przychód z działalności wykonywanej osobiście a opodatkowanie zleceniobiorcy i dziełobiorcy w praktyce.
 3. Co różni umowę o pracę od umowy zlecenia a jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło? –  uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym a orzecznictwo SN i kontrole ZUS.
 4. Przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło w praktyce – czyli na co zwracać uwagę, by nie popełniać błędów?
 5. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług w praktyce.
 6. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zasad kontrolowania zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.
 7. Zgłaszanie do ZUS zawartych umów o dzieło – nowy obowiązek od 1 stycznia 2021 r. – wątpliwości i wskazówki praktyczne.
 8. Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych:
  • oskładkowanie umów zlecenia,
  • sposób rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
  • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce,
  • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia – praktyka i stanowiska ZUS.
 9. Lista płac dla zleceniobiorców – zasady opodatkowania i oskładkowania umów a „zerowy PIT dla młodych”:
  • podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne
  • podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • opodatkowanie umów cywilnoprawnych – naliczanie zaliczki i podatku zryczałtowanego.
 10. Umowa o dzieło a składki i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 11. Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji:
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • kontrakt menedżerski,
  • powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.
 12. Zleceniobiorca – własny pracownik:
  • zasady oskładkowania umów z własnym pracownikiem,
  • opodatkowanie czyli kiedy nie stosujemy skali podatkowej,
  • jak wliczać umowę zlecenie do podstawy zasiłkowej pracownika.
 13. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833