Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Planowane zmiany w VAT – pakiet „SLIM VAT”:
  • Zmiany w zakresie zasad i warunków rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających.
  • Zmiana zasad stosowania kursów walut dla potrzeb VAT.
  • Zmiana w zakresie prezentów o małej wartości.
  • Zmiana w zakresie terminu odliczania VAT.
  • Warunki odliczania VAT od usług noclegowych.
  • Zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej.
  • Zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista).
  • Zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.
  • Zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT.
  • Pozostałe zmiany – w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 2. Aktualna praktyka sporządzania ewidencji VAT dla potrzeb nowego JPK_V7M i JPK_V7K:
  • Status pól ewidencji i ich znaczenie (obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne).
  • Dokumenty stanowiące podstawę zapisów w ewidencji: faktury, faktury korygujące, dokumenty wewnętrzne.
  • Przypadki stosowania dokumentów wewnętrznych.
  • Ujmowanie w ewidencji faktur dotyczących pojedynczych świadczeń i faktur zbiorczych.
  • Znaczniki GTU, świadczenia kompleksowe a znaczniki GTU – np. transport a ujęcie w JPK.
  • „Znaczniki” procedur, ich znaczenie i zasady stosowania.
  • Zasady postępowania w przypadku transakcji objętych kilkoma „znacznikami” GTU i procedur.
  • Zaliczka a ujęcie w ewidencji – znaczniki GTU, znaczniki dokumentów i procedur.
  • Faktura korygująca a ujęcie w ewidencji – znaczniki GTU, znaczniki dokumentów i procedur.
  • Sprzedaż paragonowa a ujęcie w ewidencji, paragon z NIP a faktura uproszczona.
  • Sprzedaż w mechanizmie VAT-marża.
  • Ulga na złe długi.
  • Zasady ujęcia w ewidencji korekt sprzedaży i zakupu.
  • Stornowanie transakcji a stornowanie zapisu w ewidencji.
  • Anulowanie faktury a zapisy w ewidencji.
  • Konsekwencje błędów w zakresie prowadzenia ewidencji.
 3. Aktualne problemy rozliczeń VAT w transakcjach krajowych:
  • Stawka VAT na pasze.
  • Kasy on-line od stycznia 2021 r.
  • Zakres świadczenia kompleksowego w gastronomii.
  • Pozostałe aktualne problemy z uwzględnieniem praktyki skarbowej.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833