Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura ustrukturyzowana, Krajowy System e-Faktur – wybrane, podstawowe zagadnienia:
  • Jaką formę może mieć faktura?
  • Czym jest faktura ustrukturyzowana? Od kiedy i w jakim zakresie będzie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych?
  • Czym jest KSeF (Krajowy System e-Faktur)? Jak działa system?
  • Kto po stronie podatnika ma dostęp do KSeF i na jakich zasadach?
  • Czy w KSeF mam konto?
  • Jak wystawiam fakturę ustrukturyzowaną?
  • Jakie rodzaje dokumentów mogę wystawiać w KSeF? Jakie faktury są wyłączone z zakresu KSeF?
  • Co z fakturami w walucie obcej?
  • Czy mogę poprzez KSeF wystawić fakturę na podmiot zagraniczny?
  • Czy podatnicy zagraniczni mogą wystawiać faktury w KSeF i na jakich zasadach?
  • Jak faktura ustrukturyzowana i KSeF wpływa na rozliczenia sprzedawcy i nabywcy?
  • Jakie konsekwencje ma brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury z KSeF?
  • Co z duplikatami?
  • Co w przypadku wystawienia noty korygującej do faktury ustrukturyzowanej?
  • Jak korygować faktury ustrukturyzowane? Co z anulowaniem faktur?
 2. Kasy rejestrujące – jak zmienia się zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących od 1.10.2022 r.?
 3. Zmiany w ramach SLIM VAT 3:
  1. Limit sprzedaży dla małych podatników VAT
  2. Wymogi odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT
  3. Faktury zaliczkowe
  4. Rozszerzenie możliwości regulowania zobowiązań publicznoprawnych środkami z rachunku VAT
  5. Dostawy łańcuchowe
  6. Kursy walut dla faktur korygujących
  7. Mechanizm rozliczania WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów
  8. Zwolnienie dotyczące usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  9. Odliczanie proporcjonalne
  10. Rozliczanie korekt rocznych podatku naliczonego
  11. Odpowiedzialność solidarna
  12. Kasy rejestrujące
  13. Dodatkowe zobowiązanie VAT
  14. Korekty transakcji rozliczanych w ramach OSS, IOSS i procedury nieunijnej
  15. Konsolidacja WIS, WIA i WIT
 4. Grupa VAT jako nowy podatnik od 1 stycznia 2023 r., możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników:
  1. Po co tworzyć grupę VAT? Jakie korzyści daje utworzenie grupy VAT?
  2. Kto może tworzyć grupę VAT? Czy osoba fizyczna może być członkiem grupy VAT?
  3. Jak utworzenie grupy VAT wpływa na rozliczanie transakcji gospodarczych?
  4. Jak rozliczać i dokumentować transakcje między członkami grupy VAT?
  5. Jak rozliczać i dokumentować transakcje z podmiotami spoza grupy VAT?
  6. Jakie konsekwencje przy rozliczaniu transakcji ma wejście Oddziału w skład grupy VAT?
  7. Jak utworzenie grupy VAT wpływa na odliczanie podatku naliczonego?
  8. Jak rozliczać transakcje zrealizowane na przełomie tworzenia grupy VAT oraz po jej rozwiązaniu? Co z korygowaniem rozliczenia transakcji?
  9. Co trzeba wziąć pod uwagę i co rozważyć zanim zdecydujemy się na tworzenie grupy VAT?
 5. Zagadnienia z praktyki skarbowej i orzecznictwa:
  1. Interpretacja ogólna dotycząca najmu lokalu wykorzystywanego do celów mieszkalnych – kiedy zwolnienie a kiedy 23% VAT?
  2. Wyrok NSA z 17.03.2022 r. – korekta sprzedaży paragonowej a możliwość odzyskania VAT
  3. Wyrok TSUE z 07.04.2022 r. – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (transakcje międzynarodowe)
 6. Dodatkowo program będzie aktualizowany i uzupełniany, aby szkolenie uwzględniało bieżące zmiany w przepisach i aktualną praktykę w zakresie rozliczeń VAT.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w  siedzibie Oddziału SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833