Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Definicja podatnika VAT
  • działalność gospodarcza, jako przesłanka dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT
  • zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu
  • katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
   • dostawa towarów
   • świadczenie usług
   • import usług
  • czynności wyłączone z opodatkowania
 3. Podstawowe informacje dotyczące WDT i WNT
 4. Zasady ustalenia podstawy opodatkowania (kwoty netto)
 5. Obowiązek podatkowy
  • terminy powstania obowiązku podatkowego
 6. Podstawowe informacje o stawkach podatkowych z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2020r.
 7. Podatek naliczony
  • podstawowe zasady odliczania podatku VAT
  • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
  • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
  • terminy odliczenia podatku
  • odliczanie VAT przy nabyciu i korzystaniu z samochodów
 8. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
  • terminy wystawiania faktur
  • podstawowe zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej
 9. Korygowanie transakcji objętych VAT
  • faktury i noty korygujące – najczęstsze sytuacje
 10. Podstawowe zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
 11. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833