Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • przedmiot działalności socjalnej w praktyce,
  • przekazywanie odpisów na Fundusz Socjalny na wyodrębniony rachunek bankowy,
  • pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS oraz zwolnieni z tego obowiązku,
  • nie tworzenie Funduszu u „małych” i „dużych” pracodawców po nowelizacji przepisów – a rezygnacja z ZFŚS do końca stycznia danego roku,
  • likwidacja ZFŚS a środki pieniężne, które pozostały na koncie Funduszu,
  • zwiększanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • kryteria udzielania pomocy socjalnej – najnowsze orzecznictwo SN.
 2. Zasady tworzenia Funduszu:
  • wysokość odpisów,
  • naliczanie odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych,
  • metodologia liczenia przeciętnej liczby zatrudnionych,
  • odpis na osoby nieobecne w pracy,
  • zwiększanie odpisów na Fundusz w trakcie roku.
 3. Świadczenie urlopowe a „wczasy pod gruszą” w praktyce:
  • zasady wypłacania – podobieństwa i różnice,
  • naliczanie odpisu oraz ewidencja przyznawanych świadczeń z ZFŚS,
  • termin wypłaty/przekazania świadczenia urlopowego a lista płac i naliczenia zaliczki na podatek,
  • konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS – w świetle kontroli PIP i ZUS.
 4. Działalność socjalna pracodawcy – ujęcie praktyczne:
  • kwestie techniczne dokumentowania uprawnień do świadczeń z ZFŚS – oświadczenia pracowników, dokumentowanie dochodu a ochrona danych osobowych,
  • zapomogi losowe/zapomogi socjalne/pożyczki,
  • bony/talony/karty przedpłacone,
  • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci/własne ośrodki wczasowe,
  • żłobki, kluby dziecięce i przedszkola a działalność socjalna i zwolnienia składkowo-podatkowe.
 5. Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS:
  • zwolnienie ze składek ZUS świadczeń z Funduszu a kryterium socjalne,
  • opodatkowanie świadczeń z Funduszu dla pracowników – po nowelizacji przepisów,
  • opodatkowanie świadczeń z Funduszu dla emerytów i rencistów – byłych pracowników – po nowelizacji przepisów,
  • katalog zwolnień podatkowych dotyczący świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 6. Przykładowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w praktyce kadrowo-płacowej.
 7. Oświadczenia w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych i RODO.
 8. Jak unikać problemów z wydatkowaniem środków z Funduszu Socjalnego w świetle ostatnich kontroli ZUS – rady praktyczne.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833