Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Artur Przyszło specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program kursu (6 godzin wykładowych):

  1. 34a ust. 1 i 2 – rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów. Charakterystyka obszaru i zakresu danych umieszczanych w rejestrze.
  2. 34a ust. 3 – umowy które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  3. 34a ust. 4 – umowy których się nie zamieszcza w rejestrze – zawartych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych.
  4. Graniczna kwota warunkująca zamieszczanie informacje w rejestrze.
  5. Rejestr umów, a zaangażowanie wydatków roku bieżącego i lat następnych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Rejestr faktur, a zaciąganie zobowiązań – § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
  7. Studium przypadku w zakresie informacji o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł zamieszczanych w rejestrze.
  8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 14:00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833