Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aldona Salamon – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku.
 2. Pojęcie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
 3. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przyznawane w formie pieniężnej i niepieniężnej w podstawie wymiaru zasiłku.
 4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne z uwzględnieniem sytuacji, w której pracownik nie pozostawał w zatrudnieniu przez pełny uwzględniany okres.
 5. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników w sytuacji, gdy składnik przysługuje a nie został wypłacony, gdy został wypłacony zaliczkowo, gdy został uwzględniony za okres poprzedni a pracodawca podjął decyzję o niewypłacaniu składnika.
 6. Podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek – ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek.
 7. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia wypłaconego na kilku listach płac w miesiącu w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS.
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem przeliczania składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.
 9. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu i składników, których wypłaty zaprzestano.
 10. Wpływ czasowego zawieszenia wypłaty składnika na podstawę wymiaru zasiłku.
 11. Zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego. Składniki podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej. Co oznacza pojęcie „premia pomniejszana proporcjonalnie”.
 12. Uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.
 13. Wpływ zamiany składnika wynagrodzenia na inny na podstawę wymiaru zasiłku (np. zamiana składnika miesięcznego na roczny, rocznego na kwartalny itp.).
 14. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku przychodu z umowy zlecenia / umowy o dzieło zawartej z pracownikiem w przypadku umów zawieranych na kolejne okresy lub na nakładające się okresy.
 15. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku pomimo przerwy krótszej niż trzy kalendarzowe miesiące.
 16. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej.
 17. Ćwiczenia praktyczne z ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika.
 18. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy oraz dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę – podstawowe różnice.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833