Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

WykładowcaAgnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w opodatkowaniu spółek jawnych i komandytowych w 2021 roku i ich wpływ na rozliczenie wspólników w PIT
 2. Zmiany w stosowaniu rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku
 3. Zmiany podatkowe wpływające na obciążenie dochodów (amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 9% CIT, likwidacja ulgi abolicyjnej)
 4. Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z tarcz antykryzysowych obowiązujące w 2021 roku
  • Możliwość wstecznego rozliczenia straty – korekta zeznania za 2019 rok z uwzględnieniem straty za 2020 r
  • Zasady stosowania odliczenia darowizn: z tytułu przekazania na przeciwdziałanie COVID-19 oraz z tytułu wsparcia oświaty
  • Podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 ust. 1 w PIT oraz nowe zwolnienia w podatku dochodów
  • Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków
  • Podatkowe skutki wydatków i świadczeń „okołoepidemicznych”
  • Wydłużone terminy na przekazanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od wynagrodzeń pracowników
  • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczące tzw. złych długów (szybsze odliczenie ulgi na złe długi przez wierzyciela oraz ulgowe rozwiązania dla dłużników)
  • Kary umowne oraz odszkodowania za wady i zwłokę zaliczone do kosztów
  • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
  • Wcześniejsze odliczenie z tytułu ulg B+R oraz IP Box
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833