Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
CZĘŚĆ 1

Zmiany od 1 stycznia 2021 r. PODATEK VAT przed zmianą i po zmianie

 1. Przedłużenie dotychczasowych zasad ewidencjonowania paragonów uznanych za faktury uproszczone
 2. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości
 3. Transakcje łańcuchowe
 4. Zmiana zasad rozliczenia faktur korygujących in minus
  • Na czym polegają zmiany
  • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
  • Przygotowanie do zmian
 5. Zmiana zasad rozliczenia faktur korygujących in plus
 6. Wspólne kursy walut
  • Na czym polegają zmiany
  • Przygotowanie do zmian
  • Czy trzeba poinformować urząd o wyborze wspólnych kursów walut stosowanych dla celów VAT i podatku dochodowego
 7. Stosowanie stawki 0% do zaliczki na poczet eksportu
 8. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
  • Na czym polegają zmiany
  • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
  • Przygotowanie do zmian
 9. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT naliczonego
 10. Odliczenie VAT od usług noclegów
 11. Wykazywanie mniej danych na białej liście
 12. Zasady składania deklaracji kwartalnych
 13. Zapłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa
 14. Określenie limitu kwotowego dla obowiązkowego split payment
 15. Rozszerzenie przypadków, gdy potrącenie zwalnia ze stosowania split payment
 16. Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT
 17. Możliwość zapłaty z rachunku VAT przedstawicielowi bezpośredniemu lub pośredniemu
 18. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wypłatę środków z rachunku VAT przez podmioty niebędące podatnikami
 19. Korzyści ze stosowania split payment
 20. Zasady ustalania kar pieniężnych
 21. Warunki ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowe
 22. Wyłączenie stosowania zwolnienia podmiotowe
 23. Nowa grupa podatników zobowiązana do wymiany kas na kasy online w2021r.
 24. Przypadki, gdy podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie
 25. Zmiany od 1 lipca 2021 r.

PODATEK VAT przed zmianą i po zmianie

 1. Rejestracja na PUESC przez podatników dokonujących sprzedaży TAX FREE
 2. Zasady sporządzania i doręczania pism w zakresie VAT
 3. Pakiet VAT e-commerce
  • Na czym polegają zmiany
  • Przygotowanie do zmian

CZĘŚĆ 2
Faktury korygujące 2021 r. – jakie zasady rozliczeń wybrać (problematyka w kazusach i przykładach)

 1. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.
 2. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
  • Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące “in minus”
  • Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
  • Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
  • Kiedy należy rozliczać faktury korygujące “in plus”
 3. Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących “in minus”
 4. Sposób uzgodnienia, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących.
 5. DODATKOWO: wzór UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.
 6. Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych przepisów do faktur korygujących “in minus”
 7. Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników
 8. WNIOSKI PODSUMOWANIA
 9. Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
  • Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
  • Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
  • Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
  • Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące

CZĘŚĆ 3

 1. Zasady składania korekty nowego JPK_V7
 2. Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
  • Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
  • Oznaczenie kodami GTU faktur korygujących
  • Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
  • Stosowanie kody TP do faktur korygujących
  • Zasady stosowania MPP do faktur korygujących
  • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty, jeśli faktura pierwotna miała oznaczenie FP
  1. Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
 3. Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
 4. Pomyłki w danych sprzedawcy i nabywcy – zasady korygowania w nowym JPK_7
 5. Korekta gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7
 6. Korekta w nowym JPK_V7 u wierzyciela, gdy korzysta z ulgi na złe długi
 7. Korekta w nowym JPK_V7 u dłużnika
 8. Wnioski i podsumowania – KRÓTKI PORADNIK

CZĘŚĆ 4
Jakie kary grożą za błędy w nowym pliku JPK_VAT i jak ich uniknąć?

 1. Jakie sankcje z kks grożą za błędy w ewidencji i nowym JPK
 2. Kary za błędy w części ewidencyjnej nowego JPK_V7
 3. Kary za błędy w części deklaracyjnej nowego JPK_V7
 4. Czynny żal – czy zawsze jest niezbędny i kiedy wymagany
 5. Kiedy składanie czynnego żalu nie jest konieczne mimo popełnionych błędów w JPK
 6. Czy korekta JPK_VAT uchroni od sankcji z kks w przypadku błędów w ewidencji
 7. Kiedy nie jest możliwe skorzystanie z czynnego żalu
 8. Jak skutecznie złożyć czynny żal w nowych okolicznościach
 9. Kiedy grożą kary pieniężne za błędy w ewidencji VAT
 10. Podsumowanie i wnioski praktyczne

CZĘŚĆ 5

 1. Jednolity Plik Kontrolny 2020 – nowe zasady JPK_V7 i JPK_V7K (PRAKTYCZNE PROBLEMY)
  1. EWIDENCJA SPRZEDAŻY – najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
  2. EWIDENCJA ZAKUPU – najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
  3. Oznaczenia transakcji i powiązań w ewidencji VAT – analiza kodów GTU
  4. Oznaczenie procedur w ewidencji sprzedaży
  5. Oznaczenie procedur w ewidencji zakupu
 2. 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK – zagadnienia praktyczne
 3. Zmiany VAT W transakcjach zagranicznych w 2020 r.
  1. Zasady stosowania stawki 0% VAT w WDT – przepisy polskie i unijne
  2. Nowe zasady rozliczeń w informacji podsumowującej VAT – UE
  3. Transakcje łańcuchowe w VAT a stosowanie stawki 0%
  4. Magazyny konsygnacyjne a magazyny call off stock – nowość w polskich przepisach
  5. Problemy z rozliczaniem importu towarów po zmianach od 1 października 2020
 4. Kary i sankcje dla podatnika VAT w 2020 i zmiany na 2021

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833