Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Kayyali Samir – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wystawianie i rozliczanie faktur korygujących:
  • przyczyna korekty,
  • uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę?
  • elektroniczne i papierowe potwierdzenie odbioru korekty.
 2. Faktury zagraniczne a rozliczenia:
  • ujednolicenie kursu walut dla VAT i CIT/PIT,
  • problemy praktyczne związane z kursami walut.
 3. Eksport towarów:
  • rozliczanie zaliczek w 2021 r.,
  • wydłużone terminy dot. stosowania stawki 0%.
 4. Odliczanie podatku VAT od 2021 roku:
  • usługi noclegowe, a refakturowanie,
  • nowe zasady związane z odliczaniem VAT-u naliczonego.
 5. Mechanizm podzielonej płatności (split payment):
  • kompensaty,
  • MPP,  faktury walutowe,
  • limit obowiązku regulowania faktury MPP.
 6. Podatnik VAT – wykaz, tzw. biała lista:
  • dodatkowe dane publikowane w wykazie,
  • problemy praktyczne.
 7. Wiążąca informacja stawkowa w 2021 roku:
  • ograniczenie możliwości wydawania WIS w pewnych okolicznościach,
  • ograniczenie zakresu czasowego obowiązywania ochrony WIS.
 8. Inne, planowane zmiany.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833