Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

WykładowcaKonrad Kamiński – specjalista ds. kadr, prawnik

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych pracodawcy
  • Nowy zakres informacji o warunkach zatrudnienia – treść, terminy.
  • Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na okres przekraczający 4 tygodni poza teren RP.
  • Informacja o nowych warunkach zatrudnienia w razie ich zmiany.
  • Pozostałe nowe obowiązki informacyjne.
 2. Nowe regulacje dotyczące umów o pracę
  • Umowa na okres próbny po nowemu – treść, okres próby, obowiązki stron.
  • Nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony.
  • Zmiany w roszczeniach przysługujących pracownikom zatrudnionym na czas określony w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
  • Prawo do dodatkowego zatrudnienia a zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
 3. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem
  • Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego – czas trwania, zasady składania wniosku i wykorzystywania tego urlopu.
  • Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego.
  • Wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy – zasady, osoby uprawnione, zasady stosowania.
  • Zmiany w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy osób korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 4. Nowe uprawnienia pracowników – Urlop opiekuńczy i dodatkowe dni wolne
  • Czym jest urlop opiekuńczy?
  • Kto może z niego skorzystać?
  • Wymiar urlopu opiekuńczego.
  • Zasady korzystania z urlopu opiekuńczego.
  • Przesłanki uzyskania dodatkowych dni wolnych od pracy.
  • Charakter i wymiar świadczenia.
  • Zasady składania wniosku o dodatkowe dni wolne od pracy i jego rozpatrzenia.
 5. Dyskusja i pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833