Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Projektowane zmiany w ramach pakietu slim VAT3
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w sytuacji korekty faktur wystawionych w walucie obcej,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego,
 • możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji gdy zaliczka i sprzedaż ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
 • doprecyzowanie zasad w zakresie gromadzenia dokumentacji w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana zarówno fakturą jak i paragonem z kasy fiskalnej,
 • zmiany w zakresie stosowania prewskaźnika oraz wskaźnika do odliczania podatku VAT (zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%,
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2%),
 • doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy
 • zmiany dotyczące wydawania WIS
 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego dla dostawy towarów dokonanej podróżnym w ramach systemu TAXFRE,
 • wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do określenia wzorów elektronicznych deklaracji korygujących, które będą składane poza systemem OSS i IOSS,
 • złagodzenie zasad stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji)
 • nowe możliwości wykorzystania środków na rachunku VAT
 1. Zasady stosowania stawki 0% przy WDT
 • dokumentacja potwierdzająca wywóz towarów do innego państwa UE – przepisy krajowe i rozporządzenie UE,
 • złożenie prawidłowej deklaracji VAT-UE, jako warunek stosowania VAT-UE
 1. Ustalenie podstawy opodatkowania
 • transport, opakowanie i inne koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania,
 • koszty dodatkowe – sposób ujęcia na fakturze, a wpływ na stawkę podatku VAT,
 • czynności kompleksowe,
 • dotacje dopłaty wliczane do podstawy opodatkowania,
 • nabycie w sytuacji gdy sprzedawca nie jest zarejestrowany do VAT UE – czy należy rozliczyć WNT.
 1. Podatek naliczony
 • terminy odliczenia podatku,
 • sytuacje, w których podatnikowi wolno odliczyć VAT od usług noclegowych,
 • wpływ sporadycznych czynności zwolnionych (np. udzielenie pożyczki) na prawo do odliczenia VAT,
 • odliczanie VAT przy WNT i imporcie usług w świetle orzecznictwa ETS.
 1. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833