Białas-Szymańska Małgorzata

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca w Instytucie Informatyki w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kompetentny, profesjonalny Ekspert/Manager ds. Finansowych. Łączy wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy danych,  kontroli wewnętrznej ze znajomością sprawozdawczości finansowej. Dzięki wysoko rozwiniętej umiejętności analizy  i  syntezy informacji, uczestniczyła w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji. Wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem i  poprawie efektywności funkcji finansowych.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833