Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że na mocy zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki następuje skrócenie ograniczenia prowadzenia zajęć w zakresie funkcjonowania między innymi publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz § 2 ust. 4−9.

Nowe rozporządzenie skraca ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 20 lutego 2022 roku, co oznacza iż z dniem 21 lutego 2022 r. zajęcia mogą być realizowane w formie stacjonarnej.

Pozostałe aktualności

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833