Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Kurs
Tryb:
‧ piątki i soboty, piątek (16:30 - 19:45), sobota (8:30 - 15:30) - dwa razy w miesiącu
‧ piątki i niedziele piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30) dwa razy w miesiącu
‧ soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
‧ wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
Terminy

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo pracy;
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • płace;
  • ubezpieczenia społeczne;
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Ewa Berkowska – specjalista z zakresu kadr i płac,
  • Pan Konrad Kamiński – wykładowca prawa,
  • Pani Joanna Przybysz – wykładowca płac.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach. 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833