fbpx
Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Starostę Ciechanowskiego pod numerem 10 (pobierz).

 I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI
2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI
3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI 

4. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

5. KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"

III. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ

6. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

7. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

8. KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

9. KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - PRAKTYCZNE UJĘCIE OD PODSTAW"

 

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

RODO i Polityka Prywatności

 

ulotka ciechanow2019


Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Ks. Ściegiennego 10 lok. 52


telefon/faks 23 673 32 00

e-mail: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl

Przedpłaty za kurs należy wpłacać na konto:

BANK PKO BP

21 1020 1042 0000 8302 0354 7833

 
O  PIERWSZEŃSTWIE  UCZESTNICTWA  W  KURSIE DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 
Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierający (firmy),  którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze  zniżki  przy odpłatności za kurs.

WAKACYJNY KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - CIECHANÓW

piątki, soboty, niedziele
piątek (16:30 - 20:30), sobota (9 - 17:45), niedziela (9 - 16)

KURSY WAKACYJNE 10-07-2020

WAKACYJNY KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - CIECHANÓW

poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 16:30 - 20:30

KURSY WAKACYJNE 03-08-2020

Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów

soboty i niedziele
w godzinach 8:30 - 15:30
(2 weekendy w miesiącu)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 05-09-2020

Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów

wtorki i czwartki
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 22-09-2020

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Ciechanów

wtorki i czwartki
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 22-09-2020

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów

wtorki i czwartki
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 22-09-2020

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH" - Ciechanów

piątki i niedziele
piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30)
dwa razy w miesiącu

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 25-09-2020

Kurs "Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych" - Ciechanów

piątki i niedziele
piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30)
dwa razy w miesiącu

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 25-09-2020

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów

soboty i niedziele
w godzinach 8:30 - 15:30
(2 weekendy w miesiącu)

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 03-10-2020

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 10-10-2020

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Ciechanów

soboty i niedziele
w godzinach 8:30 - 15:30
(2 weekendy w miesiącu)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 24-10-2020

KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE" - Ciechanów

soboty i niedziele
w godzinach 8:30 - 15:30
(2 weekendy w miesiącu)

KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 24-10-2020

Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów

piątki i niedziele
piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30)
dwa razy w miesiącu

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 04-12-2020

Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych" - Ciechanów

piątki i niedziele
piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30)
dwa razy w miesiącu

KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 11-12-2020

Kurs "Książka przychodów i rozchodów praktyczne ujęcie od podstaw" - Ciechanów

niedziele
niedziele w godz. 8.30 - 15.30
dwa razy w miesiącu

KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 13-12-2020

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

Back to top