fbpx
Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Starostę Ciechanowskiego pod numerem 10 (pobierz).
9001 logo 9001
Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

RODO i Polityka Prywatności

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów kursów.

Przedpłaty za kurs należy wpłacać na konto:

BANK PKO BP

21 1020 1042 0000 8302 0354 7833

ulotka2019


Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Ks. Ściegiennego 10 lok. 52

 telefon/faks 23 673 32 00

 e-mail: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl

O  PIERWSZEŃSTWIE  UCZESTNICTWA  W  KURSIE DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ


Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierający (firmy),  którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze  zniżki  przy odpłatności za kurs.

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

Back to top